IMIX

...urządzenia do produkcji biopaliw

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dlaczego rośliny oleiste?

Email Drukuj PDF

Zainteresowanie roślinami oleistymi jako surowcem do produkcji alterna­tyw­nego paliwa wzięło się z faktu, iż rośliny te charakteryzują się bardzo du­żym bogactwem składu chemicznego oraz dużymi możliwościami modyfikacji ge­netycznych. Do roślin tych kwalifikują się m.in. wszystkie gatunki, które wy­kazują zdolność gromadzenia w biomasie znaczących ilości glicerydów kwa­sów tłuszczowych – olejów oraz węglowodanów – cukrów prostych, skrobi, ce­lulozy. Z punktu widzenia przydatności do wykorzystania jako paliwo do sil­ników diesla, najbardziej pożądanymi składnikami roślin oleistych są glice­rydy kwasów tłuszczowych. Spośród wielu gatunków roślin oleistych, ze względu na powszechność wystę­powania oraz stopień wykorzystania do innych celów, najszersze zastosowanie do produkcji paliw znalazł olej rzepakowy. Głównym składnikiem w olejach tłoczonych z roślin oleistych są kwasy C16…C20, a przede wszystkim kwas oleinowy. Ze względu na dużą zawartość kwasu oleinowego ok.50%, to właśnie olej rzepakowy stał się głównym składnikiem do produkcji biopaliwa.

 

W poniższej tabeli prezentujemy parametry pędne olejów roślinnych w porównaniu z olejem napędowym.

Zmieniony: Piątek, 08 Październik 2010 20:09  

Znajdź nas na Facebook, polub i skorzystaj z rabatu

Facebook Image

Random Image

189_1m.jpg