IMIX

...urządzenia do produkcji biopaliw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wpływ zasilania silnika diesla biopaliwem na emisję zanieczyszczeń do atmosfery

Email Drukuj PDF

Biodiesel jest przyjazny środowisku i spala się znacznie czyściej niż paliwa konwencjonalne, nawet jeśli te spełniają najnowsze normy dotyczące składu chemicznego. Spaliny emitowane przez silnik zasilany paliwem estrowym w porównaniu z olejem napędowym charakteryzują się:

 • niższym zadymieniem (mniejsza zawartość sadzy) o ok. 50…80%
 • niższą zawartością CO i HC (do 40%)
 • niższą zawartością cząstek stałych o 10…60%
 • znacznie niższą emisją CO2 (15% ilości emitowanej przy spalaniu ON)
 • bliską zeru zawartością SO2 wynikającą z faktu, iż paliwo estrowe prak­tycznie nie zawiera siarki
 • spadkiem zawartości związków kancerogennych (benzenu i innych rakotwór­czych substancji poliaromatycznych)
 • wyższą zawartością aldehydów
 • zwiększoną emisją związków azotu o ok. 17%, co wynika z obecności tlenu związanego w grupie estrowej, a poprawiającego proces spalania i zmniej­szającego zadymienie spalin

Ponadto paliwo estrowe charakteryzuje się bardzo dużą biodegrado­wal­nością (~95% w ciągu 21 dni, podczas gdy olej napędowy rozkłada się tylko w 70%); w przypadku przedostania się do gruntu lub wody nie po­woduje skażenia.

Zmieniony: Piątek, 20 Sierpień 2010 12:56  

Znajdź nas na Facebook, polub i skorzystaj z rabatu

Facebook Image

Random Image

BK1300.jpg