IMIX

...urządzenia do produkcji biopaliw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ocena parametrów eksploatacyjnych silników zasilanych biodieslem

Email Drukuj PDF

 • moc nominalna i moment obrotowy dla większości silników nie ulegają zmianie
 • biodiesel ma mniejszą wartość opałową, co świadczy o wyż­szej sprawności energetycznej procesu spalania
 • krótszy w porównaniu do oleju napędowego okres zwłoki samozapłonu, powoduje wcześniejszy zapłon biodiesla
 • wyższa sprawność ogólna silników o diesla zasilanych biopaliwem w stosunku do oleju napędowego wynika z większej sprawności indukowanej;
 • maleją nieznacznie przyspieszenia testowanych silników (o 3-5%);
 • poziom hałasu podczas pracy silnika jest niższy
 • obciążenia mechaniczne i cieplne praktycznie pozostają na tym samym poziomie, temperatury spalin są niższe o ok. 3…10% w stosunku do zasila­nia olejem napędowym,
 • maksymalne ciśnienia spalania są wyższe o ok. 5%, zaś maksymalne ciśnienie wtrysku do 25%;
 • biodiesel charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami smarnymi

Odsiarczanie mineralnych olejów napędowych powoduje usunięcie naturalnych komponentów smarnościowych, co drastycznie pogarsza poziom właściwości smarnych tych paliw i wy­maga stosowania syntetycznych dodatków; biodiesel pomimo, że nie za­wiera siarki, ze względu na budowę chemiczną i zawartość tlenu charakte­ryzuje się szczególnie dobrymi właściwościami smarnymi, które w praktyce przekładają się na znaczne zwiększenie trwałości elementów aparatury wtryskowej.

PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OLEJU NAPĘDOWEGO I BIODIESLA

wyszczególnienie

ON

Biodiesel

gęstość g/cm3

0,82

0,88

Liczba cetanowa

45-50

54-56

Temp. zapłonu

60oC

168oC

Temp. blokady zimnego filtra

-12oC

ok.-10oC

Lepkość przy 20°C

3,8

7,4

Wartość opałowa MJ/kg

42-45

37-39

Bardzo dużym zainteresowaniem na całym świecie cieszą się wszelkiego rodzaju oleje posmażalnicze, które po odpowiednim przygotowaniu znakomicie nadają się do wykorzystania jako surowiec do produkcji biodiesla. W zależności od tego jaki olej został wykorzystany do smażenia, taki będziemy mieli surowiec do produkcji. Na całym świecie funkcjonują wyspecjalizowane firmy, które odbierają olej posmażalniczy z punktów gastronomicznych i produkują z niego biodiesel. Surowiec ten ma tę przewagę nad świeżym olejem roślinnym, że jest znacznie tańszy.

Ostatnią grupą surowców do produkcji biodiesla są tłuszcze zwierzęce, które nadają się do produkcji biodiesla po uprzednim przygotowaniu. Wyspecjalizowane zakłady przetwarzają odpadowy tłuszcz zwierzęcy na tłuszcz techniczny. Produkowany z tłuszczu zwierzęcego biodiesel nie spełnia jednak jednego z głównych parametrów dla naszych warunków klimatycznych. Bardzo wysoka temperatura zablokowania zimnego filtra paliwa (CFPP) powoduje, iż 100% biodiesel produkowany z tłuszczu zwierzęcego nie może być stosowany okresie zimowym.

Zmieniony: Środa, 25 Lipiec 2012 20:45  

Znajdź nas na Facebook, polub i skorzystaj z rabatu

Facebook Image