IMIX

...urządzenia do produkcji biopaliw

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Newsfeeds

Co mówią przepisy?

Email Drukuj PDF

Przeczytaj co mówi rozporządzene (Dziennik Ustaw nr. 97 z roku 2004, poz. 966) i ustawa o biopaliwach : 12. 1. Zwalnia się od akcyzy: 1) biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw cieklych, w rozumieniu ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach cieklych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 239), wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach; Art. 2. Ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293) Użyte w ustawie określenia oznaczają: 4) biokomponenty - ester lub bioetanol, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym oraz estry stanowiące samoistne paliwa silnikowe; 5) ester - estry metylowe albo estry etylowe wyższych kwasów tłuszczowych otrzymane w procesie przetwarzania rzepaku albo produktów ubocznych i odpadów;

Zmieniony: Czwartek, 07 Październik 2010 13:25  

Znajdź nas na Facebook, polub i skorzystaj z rabatu

Facebook Image

Random Image

BK1300L.jpg